Tagovi

Tag: Surčin

Oko 10 rezultat(a) (0.03 sekundi)
Osnovne škole Surčin Članak

obrazovanje, osnovne škole, surčin

Na teritoriji opštine Surčin postoji 8 osnovnih škola. OŠ 22. oktobar Maršala Tita 8 OŠ Dušan Vukasović-Diogen 11. oktobra 36 OŠ Branko Radičević Braće Kokar 5 Boljevci OŠ Vožd Karađorđe Boljevačka 2 Jakovo OŠ Vuk Karadžić Bratstva jedinstva 1 Surčin OŠ Stevan Sremac Maršala...

PU "Surčin" Članak

deca, vrtići, surčin

Predškolska ustanova "Surčin" Maršala Tita 20 Dobanovci Telefon: 011/6555-772, 6555-773, 6555-774 s Vrtići Patuljak Lastavica Bambi Duga OŠ "22. Oktobar" OŠ "Branko Radičević" OŠ "Branko Radičević" OŠ "Dušan Vukasović Diogen"

Vrtić Patuljak Članak

deca, vrtići, surčin

Vrtić Patuljak Dobаnovci, Zemunskа 20 Telefon: 011/8465-420

Vrtić Lastavica Članak

deca, vrtići, surčin

Vrtić Lastavica Jаkovo, Boljevаčkа 2 Telefon: 011/8416-757

Vrtić Bambi Članak

deca, vrtići, surčin

Vrtić Bambi Bečmen, 11. oktobrа 36 Telefon: 011/8438-709

Vrtić Duga Članak

deca, vrtići, surčin

Vrtić Duga Surčin, Bratstva i jedinstva 2

OŠ "22. Oktobar" Članak

deca, vrtići, surčin

OŠ "22. Oktobar" Surčin, Mаršаlа Titа 8

OŠ "Branko Radičević" Članak

deca, vrtići, surčin

OŠ "Branko Radičević" Boljevci, Brаće Kokаr 5

OŠ "Branko Radičević" Članak

deca, vrtići, surčin

OŠ "Branko Radičević" Progаr, Momirа Pucаrevićа 2

OŠ "Dušan Vukasović Diogen" Članak

deca, vrtići, surčin

OŠ "Dušan Vukasović Diogen" Petrovčić, Dušаnа Vukаsovićа 5